Seviye 2 – Ders 5 – Günde 1 saat İngilizce

28 Haziran 2020 ile hasan

Bu dersin içeriği:


Present Perfect Tense


Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous ne demektir? Bizdeki hangi zamana karşılık gelir?

Bu zamanın Türkçe’de net bir karşılığı yoktur. Present Perfect Continuous Tense ile kurulmuş cümleleri dilimize çevirirken bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman kullanırız.

Bu zamanla bir süredir yapılmakta olan veya yeni bitmiş işleri anlatırız.

I have been studying physics for two hours =İki saattir ders çalışıyorum.

The ground is wet because it has been raining =Yerler ıslak çünkü yağmur yağdı (ve yağması daha yeni bitti- ya da hala sürüyor.)

Burada dikkat edilmesi gereken şudur: bu bir continuous (=devam eden) zamandır ve bu sebeple esasen devam eden işleri anlatırız. Daha önceki konumuz olan present perfect ise esasen bitmiş işleri anlatır.

Evet, bu bir continuous zamandır ama şimdiki zamanla (present continuous) ile karıştırılmamalıdır.

I am studying physics. =(şu anda) ders çalışıyorum. Şimdiki zamanda kurulmuş olan bu cümle bize sadece şu anı gösterir. Olayın geçmişine dair hiçbir şey söylemez.

I have been studying physics for two hours =İki saattir ders çalışıyorum. Bu cümle ise hem şu an işin devam ettiğini hem de ne zaman başladığını söyler bize. Yani hem şimdiyi hem geçmişi gösterir.

Nasıl Yapılır?

Her zamanki yapımız özne+fiil+nesne zaten sabit. Fiil tüm continuous zamanlarda olduğu gibi –ing alır. İki de yardımcı fiilimiz var. Birincisi has/have (perfect tense olduğu için), diğeri been (continuous tense olduğu için).

He has been watching TV since 2 o’clock =saat ikiden beri TV izliyor.

Yardımcı Fiili

have/has

Sadece 3. şahıslar için has,diğerleri için have

I have talked to Cemal.

Ayşe has talked to Cemal.

have not= haven’t

has not= hasn’t

You haven’t given the money

She hasn’t decided yet.

VE

“been”

Bu da continuous tense olduğu için. Dikkat ederseniz tüm continuous zamanlarda be fiilinin uygun bir hali yardımcı fiil olarak kullanılır.

I am watching TV

I was watching TV

I have been watching TV.

Fakat present perfect continuous’ta “been” hep fiilden önce gelir. Yani yeri sabittir. Esas yardımcı fiil have/has.

Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
The policehave beenfollowingthe thiefsecretly
Cemilehas beensleeping

Ahmethas beenplayingfootball
Olumlu Cümleler

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Cemilehas not beenmakingA cake
Ihave not beenwatchingTV
Olumsuz CÜmleler
SORU KELİMESİ*YARDIMCI FİİLÖZNEYARDIMCI FİİLFİİLDİĞER
WhatHaveyoubeen doingwith the car?

HasAhmetbeen watchingTV?
Soru Cümleleri

Present Perfect Testleri