Ders 1 – Seviye 1 – Günde 1 saat İngilizce

17 Haziran 2020 ile hasan

Sıfırdan İngilizce öğrenmek isteyenler buraya!

Buradaki çalışmalarda amaç kural öğrenmek değil, kuralların kullanımını öğrenmek. Bol miktarda sunulan cümle örnekleriyle hem kelimelere hem cümlelere aşinalık kazanacaksınız. Zaten dil öğrenmek de aşinalık kazanmaktır. Yani dil unsurlarının (kelime, cümle yapısı vs.) artık size tanıdık görünmesi ve sizin için doğal hale gelmesidir.

Derse başlamadan önce ülkemizde neden İngilizce öğrenilemediğini ve öğretilemediğini anlatan “İngilizce Öğrenmekle İlgili Korkular ve Önyargılar” isimli 10 dakikalık videomuzu izlemeniz faydalı olabilir.

İlk ders olması sebebiyle ders öncesi İngilizce öğrenmeye başlarken bilinmesi gereken temel kavramları anlattım. Bu kavramlara göz atmanızda fayda var. Eğer bunlara hakimseniz doğrudan derse başlayabilirsiniz. Ben yine de temel kavramlara göz atmanızı tavsiye ederim. Bu durumda bu dersi iki ders sayabilirsiniz.

İçindekiler:

 • TEMEL KAVRAMLAR
  • İngilizce cümle yapısı: İngilizce’nin kendine has cümle yapısı hakkında bilmeniz gerekenler.
  • Cümle Öğeleri: Cümle öğelerinin tanımı ve İngilizce’ye özel durumlar
  • Kişi zamirleri: İngilizce kişi zamirlerinin sesli ve görüntülü örneklerle anlatıldığı ve konuyla ilgili testler içeren bir çalışma.
 • DERS 1
  • Resimli-Sesli Kelime çalışması 1-2-3: İngilizce’de en bilinmesi gereken kelimeler. Toplam 7-8 dakikalık 3 video. Sonrasında yapacağımız çalışmalar için bilmeniz gereken kelimelerin resimli ve sesli anlatımı. Kendinize güveniyorsanız doğrudan testler bölümüne geçebilirsiniz.
  • Resimli Kelime 1-2-3 testleri: Kendisi de resimli olan toplam 80 soruluk 2 test
  • Geniş Zaman konu anlatım videosu: 4 dakika 40 saniyelik bir video. Kuru kuru konu anlatımı değil. Daha çok örnek cümlelerle bezeli, sesli-resimli bir anlatım.
  • Konuşma Çalışması: En basit İngilizce cümleleri düzgün söyleyebilmeniz için dört adet telaffuz çalışması. Konuşma becerinizi geliştirmeye başlayın. Cümleler geniş zaman konu anlatım videosundan alınmıştır.

Temel Kavramlar

Dil öğrenmeye, özellikle de İngilizce öğrenmeye başlarken kesinlikle bilinmesi gereken kavramlardır. İngilizce cümle yapısı, cümle öğeleri ve İngilizce kişi zamirleri bu ilk dersin kapsamındadır.


İngilizce cümle yapısı yani öğelerin dizilimi

Türkçe cümle yapısı Özne + Nesne + Fiildir.
Ali Ayşe’yi seviyor.

İngilizce’de ise fiil sonda değil ortada bulunur:
Özne + Fiil + Nesne
Ali loves Ayşe.

İngilizce cümlelerde öğeler her zaman özne+fiil+nesne şeklinde sıralanır. Yani öğelerin yeri sabittir, değişmez. Bu dili öğrenen biri için bu, bulunmaz bir nimettir. Bu sebeple okuduğunuz bütün metinlerde bu yapıyı görmeye çalışın. Her cümlede “bu özne, bu fiil, şu da nesne” deyin. Bir süre sonra beyniniz buna alışacak ve öğeleri otomatik olarak ayrıştıracaktır. Sonra aynı şeyi İngilizce konuşurken / yazarken de otomatik olarak yapmaya başlayacaksınız.

İlginizi çekebilir:


Cümle Öğeleri

Bu maddede cümle öğelerinin tanımı yapılıyor ve örnekler veriliyor. Bu konuya hakim olduğunuzu düşünüyorsanız bir sonraki maddeye geçebilirsiniz. Ama yine de konunun alt başlıklarına bir bakmanızı tavsiye ederim.

Cümle öğeleri olan özne, fiil ve nesnenin tanımı, örnekler ve bunların İngilizce cümledeki konumu. İngilizce öğrenen biri olarak aşağıdaki üç temel öğeyi bilmeniz yeterlidir. Diğer öğelerin adını Amerikalıların çoğu bilmez.

ÖZNE

Her cümle bir iş ya da oluş anlatır. Özne, o işi ya da oluşu gerçekleştirendir.

Mesela “Ali okula gidiyor” cümlesinde “gitmek” işi anlatılıyor. Bu işi yapan kim? Ali. O zaman öznemiz “Ali”

Ahmet öğretmendir” cümlesinde bir oluş anlatılıyor, öğretmen olmak. Bu oluşu yapan yani öğretmen olan kimdir? Ahmet. Öznemiz Ahmet’tir.

Bu örnekleri İngilizce olarak ele alırsak:

Ali is going to school.” Who is going to school? Ali. Ali is the subject = Özne Ali

Ahmet is a teacherWho is a teacher? Ahmet. Ahmet is the subject = Özne Ahmet

Gizli Özne:

İngilizce’de gizli özne yoktur. Türkçe “Geldi” kelimesi tek başına bir cümledir. Öznesi “o”dur ve gizlidir. İngilizce’de böyle bir durum yok. En azından yazılı olarak yok, kural olarak yok. Bu yüzden her cümlede özneyi söylemek zorundayız. Kısacası öznesiz cümle olmaz.

Öznenin cümledeki yeri:

Özne -varsa zaman ve yer ifadelerinden sonra- her zaman cümlenin ilk kelimesidir.

We are listening to music.
Cemil comes from Kayseri.
Wolves eat meat.

Duyduğumuz / okuduğumuz her cümlede önce özneyi aramalıyız. Cümlenin başında zaman ya da yer belirten ifadeler yoksa özne ilk kelimedir. Varsa bunların ardından gelen ilk kelimedir. Zaman ve yer ifadeleri cümlenin sonunda da gelebilir.
In 1991, Iraq invaded Kuwait.
In Australia people speak English.
On Fridays I don’t go to school.
Atatürk was born in 1881.
Fatih conquered İstanbul in 1453.

Öznenin cümlede ilk öğe olması öğrenenler için büyük avantajdır. Zaman içinde beynimiz ilk duyacağımız / okuyacağımız kelimenin özne olacağını öğrenir ve buna kendini hazırlar. Bu da anlama hızını artırır.

FİİL

Her cümlede anlatılan bir iş / oluş vardır. İşte o işi / oluş cümlenin fiilidir.

Ahmet geliyor.” Burada anlatılan iş “gelmek”. Cümlenin fiili “gelmek”
İngilizcesine bakalım:
Ahmet is coming home“. What is Ahmet doing? He is comingComing is the verb. Fiil coming

İsim Cümlesi:

Dilimizde cümleler yüklemine göre isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ikiye ayrılır. İngilizcede ise bütün cümleler fiil cümlesidir. Fiilsiz cümle yoktur. Her cümlede fiil vardır. Peki dilimizdeki isim cümlelerinin İngilizcelerinde nasıl fiil oluyor derseniz şu örneklere bakalım:

Ben öğrenciyim : I am a student.
Ahmet benim arkadaşım: Ahmet is my friend.
Onlar Kayserili: They are from Kayseri.

Görüldüğü gibi bu isim cümlelerinin İngilizcelerinde fiil olarak am/is/are kelimelerini kullanıyoruz ki bunlar fiil türünden kelimelerdir; “be” fiilinin geniş zaman halleridir. Geçmiş zamanda ise aynı fiilin geçmiş zaman halleri olan “was /were” kelimeleri kullanılır:

Ben öğrenciydim: I was a student.
Ahmet benim arkadaşımdı: Ahmet was my friend.
Onlar buradaydı: They were here.

Fiilin cümledeki yeri:

Fiil her cümlede vardır ve her zaman özneden sonra gelir.
Canadians speak English and French.
My family live in Adana.
Atatürk started the war of independence in 1919.

Özneyle fiil arasında zaman ifadeleri bulunabilir.
I always speak English in the classroom.
Memati never listens to rock music.
Kerim often visits his grandparents.

Fiilin cümlede sabit bir konumda (özneyle nesne arasında) bulunması İngilizce öğrenenler için büyük avantajdır. Özneyi duyduktan sonra bu özne ne iş yapmış bunu duyacağımızı bilmemiz beynimizi buna hazırlamamızı sağlar. Bir süre sonra beyin kendini buna otomatikman hazırlar.

Şu cümlede ikinci kelimeye bakınız:
Fatih conquered İstanbul in 1453.
Burada ikinci kelimeyi bilmiyorsunuz. Ama şunu biliyorsunuz. Bu conquered kelimesi cümlenin fiilidir ve özne olan Fatih’in 1453’te İstanbul’a ne yaptığını anlatır.

Bir başka örnek:
Galatasaray beat Fenerbahçe 2-1, and Galatasaray became the champion that year.
Bu cümlede ikinci kelime olan “beat” kelimesinin anlamını bilmesek de fiil olduğunu yani özne Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye yaptığı şey olduğunu biliyoruz. Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 ne yapmıştır? Sonraki cümleden Galatasaray’ın şampiyon olduğunu öğreniyoruz. Buna göre Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 yenmiş olabilir, değil mi?

NESNE

Cümlede anlatılan işten etkilenene nesne denir.
Ahmet Mehmet’i dövdü.
Bu cümlede anlatılan iş “dövmek”tir. Bu işi yapan Ahmet’tir. Ahmet öznedir. Bu işten etkilenen de Mehmet’tir. O da nesnedir.

Kazm Cemile’yi seviyor.
İş sevmek. İşi yapan yani seven Kazım. İşten etkilenen yani sevilen Cemile. Nesne Cemile.

Her cümlede nesne olur mu?

Olmaz. Türkçe derslerinden “geçişli fiiller – geçişsiz fiiller” konusunu hatırlıyor musunuz? Bazı fiiller nesne almaz. Fiile “neyi” sorusunu sorabiliyorsak o fiil geçişli fiildir ve nesne alır:
Ahmet alacak. Neyi alacak? Bu sorunun bir cevabı olmalı, değil mi? O zaman “almak” fiili geçişli bir fiildir ve bunun fiil olduğu cümlede bir nesne bulunur.
Kamil uyudu. Neyi uyudu? Bu mantıklı bir soru değil. Uyumak fiiline böyle bir soru sormamız mantıksızdır. O zaman bu geçişsiz bir fiildir ve bunun fiil olduğu cümlede nesne bulunmaz.

Nesnenin cümledeki yeri:

İngilizce’de özne ve fiil gibi nesnenin de sabit bir yeri vardır. Bu öğe cümlenin son öğesidir, fiilden sonra gelir.

Ahmet beat Mehmet.
Kazım loves Cemile.
Ahmet will buy a new car.

İngilizce’de cümle öğelerinin konumlarının sabit olması bir zorunluluktur. Biz Ahmet Mehmet’i dövdü dediğimizde kimin döven kimin dövülen olduğu bellidir. Dövülen “-i” eki alır (Mehmet’i). İngilizce’de ise böyle bir ek yok. Ahmet beat Mehmet. Biz bu cümlede Mehmet’in dayak yediğini cümlenin son öğesi olmasından /fiilden sonra gelmesinden anlıyoruz. Bu cümlede Ahmet ve Mehmet yer değiştirirse yani Mehmet beat Ahmet dersek dövenle dövülen değişir. Öğeleri doğru sırada konumlandırmak bu yüzden çok önemlidir.

İki nesneli cümleler
My father bought me a new car.
Bu cümlede hem “me” hem de “a car” kelimeleri nesnedir. Bu, fiilin anlamıyla ilgili, yani fiile özel bir durumdur. Sadece bilginiz olsun diye söyledim, görürseniz şaşırmayın. Bu ikisi yer değiştirebilir:
My father bought me a new car. = My father bought a new car for me.
Osman gave Ahmet some money = Osman gave some money to Ahmet.


Kişi Zamirleri

Kişi zamirleriyle ilgili testler:

İlginizi çekebilir:


Ders 1

Bu derste İngilizce’ye sıfırdan başlangıç yapmak isteyenler için en gerekli olan bilgiler uygulamalı biçimde sunuluyor. Bunda ve bundan sonraki tüm derslerde aklınızda bulundurmanız gereken bir nokta var: Dil öğrenmek bilgi öğrenmek değil, bilgiyi kullanmayı öğrenmektir. Bu sebeple “ben bunları biliyorum” deyip geçmeyin. Bir zamanlar bilgi İngilizce öğretiminde amaçtı ve bu yanlıştı. Burada dil bilgisi kuralları size İngilizce pratik yapabilmeniz için bir araç olarak sunuluyor. Yani siz geniş zamanla ilgili cümleleri okurken ve söylerken aslında İngilizce cümle pratiği yapıyor olacaksınız ve bu esnada neredeyse farkına bile varmadan İngilizce geniş zamanla ilgili kuralları da öğrenmiş olacaksınız.


Resimli-Sesli Kelime Çalışması 1-2-3

Aşağıdaki üç videoda sonraki konularda ihtiyacınız olacak çok basit kelimeler mevcut. Videoları dümdüz izleyip geçmeyin. Her kelimeden sonra videoyu durdurun; kelimeyi sesli tekrarlayın.


Resimli Kelime 1-2-3 testleri

Resimli Test 1 (40 soru)

Resimli Test 2 (40 soru)


Geniş Zaman konu anlatım videosu

Videoyu dümdüz izleyip geçmeyin. Her örnek cümleden sonra videoyu durdurup cümleyi tekrar edin.


Konuşma Çalışması

İlk üç çalışmada yukarıdaki videoda duyduğunuz cümleleri birer kez daha dinleyip sonra söylemenizi gerekiyor. İngilizce konuşma-telaffuz becerinizi geliştirmeniz için. Sonuncusu da genelde ilk öğrenilen İngilizce cümlelerin söylenişi.

Telaffuz – Geniş Zaman Olumlu Cümleler

Telaffuz – Geniş Zaman Olumsuz Cümleler

Telaffuz – Geniş Zaman Soru Cümleleri

Telaffuz – What is your name