Şimdiki Zaman

Bu sayfanın içeriği:

İngilizce şimdiki zaman (present continuous tense) video konu anlatımı

İngilizce şimdiki zaman nedir? Yazılı anlatım

Esasen bizim dilimizdeki şimdiki zamanın karşılığıdır. Yani şimdi veya şu sıralar yapılan işleri anlatmak için kullanılır.

I am going to bed = ben yatıyorum

You are reading this text=Sen bu metni okuyorsun

İstisnası

1) Şikayet bildiren durumlar da bu zaman kalıbı içinde anlatılır.

She is always making noise!=hep gürültü yapıyor.

2) Non progressive denen fiiller. Bunlar şu an olan işleri anlatsalar bile bu zaman kalıbı içinde kullanılmazlar.

I want to go home now! = Eve gitmek istiyorum.

I don’t understand you; please speak louder=Seni anlamıyorum. Yüksek sesle konuş.

Non progressive fiiller.

Nasıl Yapılır?

İngilizcede tüm cümlelerde olduğu gibi özne+fiil+nesne biçiminde sıralanır öğeler.

Fakat geniş zamandakinden farklı olarak burada olumlu cümlede de yardımcı fiil kullanılır ve fiil her zaman –ing eki alır

Şimdiki zaman olumlu cümleler örnek tablo ve örnekler videosu

ÖZNEY. FİİLFİİLNESNEDİĞER
IamspeakingEnglishnow
Sheisdrivingthe car
Wearelistening tomusic

Şimdiki zaman olumsuz cümleler örnek tablo ve örnekler videosu

ÖZNEYAR. FİİLFİİLNESNEDİĞER
Iam notspeakingto you
Sheis notwatchingTV
Weare notgoing toAntep

Şimdiki zaman soru cümleleri örnek tablo ve örnekler videosu

SORU KELİMESİYAR. FİİLÖZNEFİİLNESNE
Whyareyoulistening torock?
(mi, mı sorusu için burası boş kalır)IsshespeakingEnglish?
Areyoutalking tome

Şimdiki Zaman Testleri