been

Paylaş
  • Oluş / durum bildiren bir fiil. “Bu durum böyledir, böyle bir durum var gibi” bir anlam katar. ‘be’ fiilinin geniş zaman hali.
    • I have been a student for 11 years = Ben 11 yıldır öğrenciyim. (öğrencilik durumundayım)
  • Şimdiki / gelecek zamanlarda yardımcı fiil.
Eş Anlamlılar:
« Sözlük Ana Sayfa