İngilizce gelecek zaman (will) konu anlatımı, örnekler ve test

Okuma parçalarında anlamını görmek istediğiniz İngilizce kelimelere tıklayın / dokunun. Ayrıntılı bilgi

Video anlatım

will yazılı konu anlatımı

Daha çok geleceğe ilişkin kesinliği olmayan anlatımlar için kullanılır. Mesela;

  1. Tahminlerdebu zamanı kullanırız.

I think you will like it.=sanırım bunu seveceksin.

  1. Konuşma anındaverdiğimiz kararlar için.

We are giving a party tonight. Why don’t you join us. (=bu akşam partimiz var. Bize katılmaz mısın?)

-Well, alright. I will come. (Hım, tamam, geleceğim)

  1. Söz verirken.

I will come, I promise.= Söz veriyorum, geleceğim

İstisnası

Gelecek zamandan bahsederken birden fazla zaman kullanılması bizi şaşırtıyor. Going to da gelecek zaman, will de. İkisi arasındaki fark nedir? Şudur: going to köşeli bir zamandır, yani olacağı belli ve kesin işleri anlatmak için kullanılır; will ise yuvarlak bir zamandır. Geleceğe dair daha yuvarlak, daha tahmine dayalı ifadelerde ve diğer kesin olmayan durumlarda kullanılır.

Nasıl yapılır?

Her zamanki yapımız özne+fiil+nesne zaten sabit. Bu zamanda özneyle fiil arasına will girer. Fiil herhangi bir ek almaz.

They will win the match

Yardımcı Fiili

Will

Evet, sadece ve tüm şahıslar için will.

will= ‘ll

I will go =I’ll go

She will do it =She’ll do it

will not= won’t

I will not go= I won’t go

They will not understand= They won’t understand.

Olumlu-Olumsuz-Soru cümle örnekleri

Olumlu Cümleler

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
WeWillgoto the cinematomorrow
AhmetWillbuya car 

Olumsuz Cümleler

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Cemilewill notmakea cake 
Iwill notwatchTVTonight

Soru Cümleleri

SORU KELİMESİ*YARDIMCI FİİLÖZNEFİİLDİĞER
WhatwillIdowithout you?
 willAhmetbuya car

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.

Zaman İfadeleri

Madem ki gelecek zamandır o halde geleceğe dair zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

Tomorrownext yearnext week, two years laterlater.

Gelecek Zaman Testleri