Geçmiş Zaman / Past Simple Tense

Bu sayfanın içeriği:

İngilizce geçmiş zaman (past simple tense) görsel konu anlatımı

Geçmiş zamanın tanımı

Olup bitmiş işleri anlatmak için kullanılır. Olay veya iş geçmişte başlamış geçmişte bitmiştir.

I visited my uncle yesterday. =Dün dayımı ziyaret ettim.Two trains crashed on the way to Pazarcık this morning.. = Bu sabah Pazarcık yolunda iki tren çarpıştı.

Geçmiş zaman cümlesi nasıl yapılır?

Her zamanki yapımız özne+fiil+nesne zaten sabit. Bu zamanda fiil –ed eki alır. Olumlu cümlelerde normalde yardımcı fiil kullanılmaz.

I listened to music last night =Dün gece müzik dinledim.

Yardımcı fiilin olumlu bir cümlede kullanılması vurgu yapmak içindir.

I did listen to music last night. =Dün gece gerçekten müzik dinledim.

Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur: bu zamanda fiil olarak fiilin 2. halini kullanırız. Fiilin 2. hali de –ed eki almış halidir. Fakat bu her fiil için geçerli değildir. Birçok fiilin ikinci hali kuralsız bir yapıdadır. Bunları ezberlememiz lazımdır.

understanded him. Olmaz! I understood him deriz.

(Bkz. düzensiz fiiller)

Geçmiş zaman olumlu cümleler

ÖZNEFİİLNESNEDiğer
The policefollowedthe thiefsecretly
WewentTo the cinemayesterday
Ahmetboughta carlast week

Geçmiş zaman olumsuz cümleler

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Cemiledid notmakea cake
Idid notwatchTVTonight

Geçmiş zaman soru cümleleri

SORU KELİMESİYARDIMCI FİİLÖZNENESNEDİĞER
Whatdidyoudowith the car?
DidAhmetbuya car

was-were konu anlatımı

İngilizce’de fiillerin 3 hali vardır. Yalın hali (1), geçmiş hali (2) ve üçüncü hali. Normalde fiilerin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır ve fiile -d ya da -ed eklenerek yapılır. Ancak bir de düzensiz fiiller vardır. Düzensiz fiillerle ilgili açıklama ve en yaygın düzensiz fiiller için bu bağlantıyı tıklayınız. BE fiili de bu düzensiz fiillerden biridir. BE fiilinin geniş zamanda kullanımıyla ilgili bilgi burada. BE fiili geniş zamanda am/is/are, geçmiş zamanda da was/were olarak çıkar karşımıza.

Haşim is young now.Haşim’s grandfather was young in 1960.
adam-hands-uphaşims father-old
Haşim is a student now.Haşim’s grandfather was a student in 1960.
I am a teacher now.I was a student in 1999.

Eğer was/were fiilse cümlede ayrıca yardımcı fiil aramayız. Olumsuz cümlelerde fiilden sonra NOT gelir (I was not a student), soru cümlelerinde de was/were cümlenin başına getirilir (Were you a student in 1999?) Tıpkı am/is/are kelimelerinde olduğu gibi.

Geçmiş Zaman Testleri