İngilizce’de söz aktarma – Reported Speech

Birinin söylediği sözü bir başkasına aktarırken dikkat edilmesi gereken birkaç basit kural vardır.

1- Söylenen sözü tırnak içine (“”) alarak aktarırsak aynen söylendiği haliyle
Örnek: Ahmet diye birisi “I am very happy today” demiş olsun. Biz Ahmet’in bu sözü söylediğini başkasına söylerken Ahmet said, “I am very happy today” yazarız. Buna direct speech denir.

2- Indirect speech. Burada sözü kendimize ve söylediğimiz zamana uyarlarız. Gerekli zaman ve şahıs değişikliklerini yaparak aktarırız.
Örnek: Yukarıdaki sözü Ahmet’in dün söylediğini varsayarak Ahmet said he was very happy yesterday deriz. Şimdi değişikliklere ve nedenlerine bakalım:
I –> he. Neden? Çünkü biz Ahmet’ten bahsediyoruz ve Ahmet bize göre “ben” değil “o”dur.
am–> was. Neden? Çünkü Ahmet bu sözü dün söyledi. Bu sebeple fiili geçmişe uyarlamamız lazım. Söylenen cümle söylendiği zamanın bir gerisine kaydırılır.
today –> yesterday. Neden? Ahmet’in “bugün” diye bahsettiği zaman artık “dün” oldu.

Daha fazla örnek:
Kamil: “I don’t understand you”
Kamil said (that) he didn’t understand me.
Osman: “I am listening to music”
Osman said that he was listening to music.
Ali: “I want to go to Kayseri”
Ali said he wanted to go to Kayseri”
Cemil: “Mercedes is a good car”
Cemil said Mercedes was a good car.
Cemile: “I listened to Metallica.”
Cemile said she had listened to Metallica. (Past tense’te olan cümle past perfect tense’e kaydırıldı)
Süleyman: “We will fly to Ankara”
Süleyman said they would fly to Ankara.

Tabi ki her zaman “said” fiilini kullanmak zorunda değiliz. Söz şu anda söyleniyorsa veya kişi bu sözü zaman zaman söylüyorsa “says” diyerek de aktarma yapabiliriz. Bu durumda aktarılan sözde zaman değişikliği de yapılmaz. Yukarıdaki örneklerde “said” kullanmamızın sebebi sözün geçmişte söylendiğini varsaymamızdır.
Örnekler:
Arif: “I am watching TV”
Arif says he is watching TV.

Soruların Aktarımı:
Zaman ve şahıs uyarlamaları burada da geçerli. Buna ilaveten aktarmada varsa soru kelimesini de içermek gerekiyor.
Örnek: Halil to Cemil: “Where do you live?”
Halil asked Cemil where he lived.
Hasan to Hüseyin: “Why are you going to school?”
Hasan asked Hüseyin why he was going to school.
Enver to Celil: “How often do you play tennis?”
Enver asked Celil how often he played tennis

Soru kelimesi yoksa “if” ya da “whether” kullanılır.
Teacher to Aylin: “Do you speak French?”
The teacher asked Aylin if she spoke French.
Songül to Tuğçe: “Are you going today?”
Songül asked Tuğçe if she was going that day.
Burak asked Bertuğ: “Is this your phone?”
Burak asked Bertuğ whether that was his phone.

Emirlerin Aktarımı:
Emirleri de direct ve indirect olarak iki şekilde aktarabiliriz. Direct olan yukarıdakinin aynıdır yani söz tırnak içine alınıp aynen aktarılır. Diğerinde ise şu örneklerdeki gibidir:
Örnek: Ayşe: “Go home!”
Ayşe told me to go home.
Father: “Listen to me!”
Father told me to listen to him.
Mustafa to Mehmet: “Give me some money please!”
Mustafa asked Mehmet to give him some money.

Reported Speech Test 1
Reported Speech Test 2
Reported Speech Test 3
Reported Speech Test 4
Reported Speech Test 5