İngilizce’de söz aktarma – Reported Speech


Okuma parçalarında anlamını görmek istediğiniz İngilizce kelimelere tıklayın / dokunun. Ayrıntılı bilgi
__________________________________________

Reported Speech / Cümle aktarımı

Birinin söylediği sözü bir başkasına aktarmaktır. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç basit kural vardır.

Direct Speech (Doğrudan aktarım)

Söylenen sözü tırnak içine (“”) alarak aynen söylendiği şekliyle aktarabiliriz.
Örnek: Ahmet diye birisi “I am very happy today” demiş olsun. Biz Ahmet’in bu sözünü başkasına aktarırken,
Ahmet said, “I am very happy today” deriz. Buna direct speech denir.


Indirect Speech (Dolaylı aktarım)

Dolaylı aktarımda sözü kendimize ve söylediğimiz zamana uyarlarız. Gerekli zaman ve şahıs değişikliklerini yaparak aktarırız.

Örnek: Yukarıdaki sözü Ahmet’in dün söylediğini varsayarak

Ahmet said he was very happy yesterday

deriz. Şimdi değişikliklere ve nedenlerine bakalım:

I ⇒ he

“I” kelimesi yerine “he” kullandık. Neden? Çünkü biz Ahmet’ten bahsediyoruz ve Ahmet bize göre “ben” değil “o”dur.

am ⇒ was

Neden? Çünkü Ahmet bu sözü dün söyledi. Bu sebeple fiili geçmişe uyarlamamız lazım. Söylenen cümle söylendiği zamanın bir gerisine kaydırılır.

today ⇒ yesterday

Neden? Çünkü Ahmet’in “bugün” diye bahsettiği zaman artık “dün” oldu.

Daha fazla örnek

Kamil: “I don’t understand you”
Kamil said (that) he didn’t understand me.

Osman: “I am listening to music”
Osman said that he was listening to music.

Ali: “I want to go to Kayseri”
Ali said he wanted to go to Kayseri”

Cemil: “Mercedes is a good car”
Cemil said Mercedes was a good car.

Cemile: “I listened to Metallica.”
Cemile said she had listened to Metallica. (Past tense olan cümle past perfect tense’e kaydırıldı)

Süleyman: “We will fly to Ankara”
Süleyman said they would fly to Ankara.

Her zaman “said” kullanmak zorunda mıyız?

Tabi ki her zaman “said” fiilini kullanmak zorunda değiliz. Söz şu anda söyleniyorsa veya kişi bu sözü zaman zaman söylüyorsa “says” diyerek de aktarma yapabiliriz. Bu durumda aktarılan sözde zaman değişikliği de yapılmaz. Yukarıdaki örneklerde “said” kullanmamızın sebebi sözün geçmişte söylendiğini varsaymamızdır.
Örnekler:
Arif: “I am watching TV”
Arif says he is watching TV.


Soruların aktarımı

Zaman ve şahıs uyarlamaları burada da geçerli. Buna ilaveten aktarmada varsa soru kelimesini de içermek gerekiyor.

Örnek: Ahmet to Cemil: “Where do you live?”
Ahmet asked Cemil where he lived.

Hasan to Hüseyin: “Why are you going to school?”
Hasan asked Hüseyin why he was going to school.

Enver to Celil: “How often do you play tennis?”
Enver asked Celil how often he played tennis

Soru kelimesi yoksa “if” ya da “whether” kullanılır.

Teacher to Aylin: “Do you speak French?”
The teacher asked Aylin if she spoke French.

Songül to Tuğçe: “Are you going today?”
Songül asked Tuğçe if she was going that day.

Burak asked Bertuğ: “Is this your phone?”
Burak asked Bertuğ whether that was his phone.


Emirlerin aktarımı

Emirleri de direct ve indirect olarak iki şekilde aktarabiliriz. Direct olan yukarıdakinin aynıdır yani söz tırnak içine alınıp aynen aktarılır.

Indirect speech emir aktarımı ise şu örneklerdeki gibidir:

Örnek: Ayşe: “Go home!”
Ayşe told me to go home.

Father: “Listen to me!”
Father told me to listen to him.

Mustafa to Mehmet: “Give me some money please!”
Mustafa asked Mehmet to give him some money.


Reported Speech Testleri