Sıfatlar


Okuma parçalarında anlamını görmek istediğiniz İngilizce kelimelere tıklayın / dokunun. Ayrıntılı bilgi
__________________________________________

İçindekiler:

Sıfat nedir? Sıfatın bebekçe bir tanımı.

Ve bir gün bebek tüm bardakların aynı olmadığını keşfetti. Bazı bardaklar “büyük”, bazıları “küçük”tü. Bazıları “uzun” bazıları “kısa”ydı.

“mavi” bardaklar vardı mesela

blank

ve “kırmızı” bardaklar

İnsanlar da aynı değildi.   Sık sık evde gördüğü Refika Teyze “dedikoducu”ydu mesela, böyle söylüyordu bir gün anne babaya

blank

Tek derdi Şirinleri yemek olan Gargamel’se çok “kötü”ydü.

Etrafındaki cisimleri ve insanları tarif eden bu kelimelere SIFAT (adjective) dendiğini yıllar sonra öğrenecekti bebek.

Görsel Anlatım

Sıfat resimli örnekler

Karşılaştırma Sıfatları / Comparative Adjectives

İki veya daha fazla şeyi ya da kişiyi karşılaştırırken kullandığımız sıfatlardır.
Ali is richer than Veli. = Ali Veli’den daha zengin.

Küçük boyutlu sıfatlar

İki veya daha fazla varlığı karşılaştırırken;

İsmail is taller than Osman. =İsmail Osman’dan daha uzundur.

“daha” anlamını katmak için ne yaptık?

tall, bu sıfatın normal hali, yalın hali. Bu cümledeyse taller olmuş. Demek ki “daha” anlamını katan neymiş?

Küçük boyutlu sıfatların karşılaştırma halleri sıfatın sonuna –er getirerek yapılır.

bigBigger
smallSmaller
cheapCheaper
uglyUglier
oldOlder

gibi.

“en” anlamı katmak için de “-est” getirilir.

YalınComparative (daha)Superlative (en)
bigBiggerBiggest
smallSmallerSmallest
cheapCheaperCheapest
uglyUglierUgliest
oldOlderOldest

Büyük boyutlu sıfatlar

Büyük boyutlu sıfatlarda ise sıfatın başına more getirilir.

beautifulMore beautiful
interestingMore interesting
crowdedMore crowded
expensiveMore expensive

“en” anlamı katmak içinse most kullanılır.

YalınComparative (daha)Superlative (en)
beautifulMore beautifulMost beautiful
interestingMore interestingMost interesting
crowdedMore crowdedMost crowded
expensiveMore expensiveMost expensive

DİKKAT: Sıfatların “en” halleri genelde başlarına “the” alırlar.

He is most popular – YANLIŞ

He is the most popular boy- DOĞRU

……as…..as…..

Karşılaştırılan iki varlığın söz konusu nitelikte eşit olduğunu (veya olmadığını) anlatmak için bu kalıp kullanılır.

Cemal is as tall as Ahmet =Cemal Ahmet kadar uzun.

His father is not as rich as my father =Onun babası benim babam kadar zengin değil.

Yapı gayet basit. Anlayana sivri sinek saz. Burada “anlayan”dan kasıt “anlamak isteyen, anlamak için çaba gösteren”dir. Maalesef birçok insan armut piş ağzıma düş anlayışına sahip bu konuda. Bazen düşünüyorum da bu insanlar bilgiyi beyne bilgisayar gibi kaydeden bir makinenin icadını bekliyor olmalılar.

İstisnalar

goodbetterBest
badworseWorst
Many** (çok)More (daha çok)Most (en çok)
Much* (çok)More (daha çok)Most (en çok)
Little* (az)Less (daha az)Least (en az)

* “many”, sayılabilen isimlerle kullanılır; many students, many people** “much” ve “little” sayılamayana isimlerle kullanılan sıfatlardır; much money, little milk.

Aitlik Sıfatları (Possessive adjectives)

Aitlik sıfatları şunlardır:

 • my ⇒ benim
  • This is my car. = Bu benim arabam.
 • your ⇒ senin
  • That is your future. = Bu senin geleceğin.
 • his ⇒ onun (erkek)
  • Cemile is his daughter. = Cemile onun kızı.
 • her ⇒ onun (kadın)
  • That is Ayşe and this is her dog. = Şu Ayşe, bu da onun köpeği.
 • its ⇒ onun (cansız, hayvan, bebek)
  • Give me the car and its key. = Arabayı ve (onun) anahtarını bana ver.
 • our ⇒ bizim
  • This is our house. = Bu bizim evimiz.
 • their ⇒ onların
  • That is their house. = Şu onların evi.

Bu kelimeler sıfat oldukları için tek başına kullanılmazlar. Yani
This is my car and that is your
deyip bırakamayız. Doğrusu
This is my car and that is your car.
“your” kelimesinden sonra illa ki bir isim gelmeli. Diyorsanız ki sonrasına ne geleceği belli, tekrar “car” demekle uğraşamam, o zaman aitlik zamiri kullanmanız ve “yours” demeniz lazım. Yani;
This is my car and that is your car. = This is my car and that is yours.

Online Dersimizin Videosu

Sıfatla ilgili testler