İngilizce gelecek zaman (going to) konu anlatımı, örnekler ve test


Okuma parçalarında anlamını görmek istediğiniz İngilizce kelimelere tıklayın / dokunun. Ayrıntılı bilgi
__________________________________________

Going to nedir, ne demektir?

Yapacağımız, yapmaya karar verdiğimiz, yapmayı planladığımız veya olacağı kesin işleri anlatmak için kullanılır.

I am going study English in the evening = Akşam İngilizce çalışacağım (kararım budur)The trains are going to crash=Trenler çarpışacak (bunun olacağı kesin ve şimdiden belli).

İstisnası

Gelecek zamandan bahsederken birden fazla zaman kullanılması bizi şaşırtıyor. Going to da gelecek zaman, will de. İkisi arasındaki fark nedir? Şudur: going to köşeli bir zamandır, yani olacağı belli ve kesin işleri anlatmak için kullanılır; will ise yuvarlak bir zamandır. Geleceğe dair daha yuvarlak, daha tahmine dayalı ifadelerde ve diğer kesin olmayan durumlarda kullanılır.

Nasıl Yapılır?

Her zamanki yapımız özne+fiil+nesne zaten sabit. Bu zamanda özneyle fiil arasına am/is/are going to girer. Fiil herhangi bir ek almaz.

Yardımcı Fiili

am, is, are

I am =I’m

You, we, they are= You’re, we’re, they’re

He, she, it is= He’s, She’s, it’s.

Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri

OLUMLU CÜMLELER

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Weare going togoto the cinematomorrow
Ahmetis going tobuya car 

OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Cemileis not going tomakea cake 
Iam not going towatchTVTonight

SORU CÜMLELERİ

SORU KELİMESİ*YARDIMCI FİİLÖZNEYARDIMCI FİİL*FİİLDİĞER
WhatamIgoing todowith you?
isAhmetgoing tobuya car

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.

**Bu yardımcı fiil bolluğu kafa karıştırmasın. Esasen yaptığımız tek şey “am/is/are” yardımcı fiilini cümlenin ortasından koparıp en başına koymaktan ibarettir.

Zaman İfadeleri

Madem ki gelecek zamandır o halde geleceğe dair zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

Tomorrownext yearnext week, two years laterlater.

Gelecek Zaman Testleri