Past Continuous Tense (I was doing)

22 Mart 2020 ile hasan

İçindekiler:

  • Past Continuous Tense nedir?
  • Yapısı
  • While
  • Olumsuz Cümleler
  • Soru Cümleleri
  • Past Continuous Test Bağlantısı

Past Continuous Tense nedir?

I was sleeping = Uyuyordum
Cemil was listening to music = Cemil müzik dinliyordu
His parents were dancing = Anne babası dans ediyordu

Geçmiş zamandır. Ama “oldu, bitti” manasında değil “oluyordu, bitiyordu” manasında geçmiş zamandır. Geçmişte şu zamanda şu işi yapmaktaydım gibi şeyler söylemek için kullanılır.

Yapı

Her zamanki gibi Özne + Fiil + Nesne ve bunların arasına giren yardımcı fiil ve ekler.

Özneden sonra was/were getirilir; fiile -ing eklenir.

Kamil was watching TV at 11:30 yesterday.
Ahmet and his friends were playing football.

While

Bu zamanda çok görebileceğiniz bir kelime. “iken” anlamına gelir.

I was watching TV while my father was sleeping = Babam uyurken ben TV seyrediyordum.
While the teacher was talking, the students were listening to him = Öğretmen konuşurken öğrenciler onu dinliyordu.

When/while testi

Olumsuz Cümleler

Her zamanki gibi yardımcı fiilin ardından “not” kelimesi getirilerek cümle olumsuz yapılır.

Sorry, I was not listening to you. = Pardon, seni dinlemiyordum
They were not dancing = Dans etmiyorlardı

Soru Cümleleri

Bütün zamanlarda olduğu gibi yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek soru cümlesi yapılır.

Was Ahmet listening to you? = Ahmet seni dinliyor muydu?
Were they coming here? = Buraya mı geliyorlardı

Past Continuous Testleri