Future Perfect Tense

13 Nisan 2020 ile hasan

Future Perfect Tense ne demektir? Türkçe karşılığı nedir?

Gelecekte belli bir zamanda yapmış olacağımız işler. Yani o zaman geldiğinde o iş bitmiş olacak.

By the time you get there, I will have called them =Sen oraya vardığında ben onları aramış olacağım.

By the time you read this letter I will have gone =Sen bu mektubu okuduğunda ben gitmiş olacağım.

They will have competed the building by the end of this month =Bu ayın sonunda binayı bitirmiş olacaklar.

Nasıl Yapılır?

Her zamanki yapımız özne+fiil+nesnezaten sabit. Bu zamanda özneyle fiil arasına will have girer. Fiil 3. halindedir, tüm perfect zamanlarda olduğu gibi. Yani;

Ö + will have + F3 + N (She will have understood)

Fiillerin 3. halleri normalde sonuna –ed getirilerek yapılır ancak birçok fiil bu kurala uymaz. Bunlar düzensiz fiillerdir ve ezberlenmeleri gerekir. Liste için tıklayınız.

Yardımcı Fiil

will have (tüm şahıslar için)

(“will” gelecek zaman olduğu için, “have” perfect tense olduğu için).

Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri

OLUMLU CÜMLELER

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNE/diğerDiğer
Wewill havearrivedin New Yorkby tomorrow
Ahmetwill havegraduatedfrom universityby July

OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Cemilewill not havefinishedhouseworkBy the time we arrive (vardığımızda)

SORU CÜMLELERİ

SORU KELİMESİ*YARDIMCI FİİLÖZNEYARDIMCI FİİL**FİİLNESNE


Willyouhavefinishedhomework?
Ödevini bitirmiş olacak mısın? (mesela yarın sabah)

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.

**Bu yardımcı fiil bolluğu kafa karıştırmasın. Esasen yaptığımız tek şey “will” yardımcı fiilini cümlenin ortasından koparıp en başına koymaktan ibarettir. Diğer her şey aynı yerinde kalır.

Zaman İfadeleri

By the time (-dığında by the time you read this= bunu okuduğunda)

By next year/month ve benzerleri.

Gelecek Zaman Testleri