Kategori: Napoleon

Napoleon Part IV

25 Ağustos 2017 ile hasan

İspanya seferi; veliaht; Rusya Seferi; Sonun Başlangıcı; sürgün / Spanish Campaign; heir to Napoleon; Invasion of Russia; beginning of the end

Napoleon Part III

21 Ağustos 2017 ile hasan

Avusturya Seferi; Austerlizt Muharebesi; Prusya savaşı; Barış / Austrian Campaign; Battle of Austerlitz; Prussian War; Peace

Napoleon Part II

6 Ağustos 2017 ile hasan

Kurtarıcı mı, hırsız mı; Avusturya ile anlaşma; Mısır Seferi, iktidar; Avrupa’da barış; yeni bir Fransa / Savior or thief? Treaty with Austria; Egyptian Campaign, Peace in Europe; Napoleon in power; a new France

Napoleon Part I

1 Ağustos 2017 ile hasan

Napoleon’un doğumu, ailesi, eğitimi, genç yaşında general olması ve İtalya Seferi / Napoleon’s birth, family, promotion to full general at an early age, Italian Campaign