am is are nedir?

Sunum

BE (am, is, are) ve MASTAR
BE fiili üzerinde durmak lazım. Ama önce mastarı anlatalım:

MASTAR: Fiillerin isimleridir. Filler yalın hallerinde Türkçe’de emir kipindedirler. Mesela yap, git, ye, dur fiilleri yalın haldedir ve emirdir.

Bunlar –mak, -mek eki alarak isimleşirler yani mastar olurlar. Mesela
Yapmak, gitmek kelimeleri birer fiil değildir, isimdir. Yani mastardır.
Kısacası mastarlar fiillerin –mak, -mek eki alıp isimleşmiş halleridir.
Aynı durum İngiliz dilinde de vardır. Do, go, eat, stop gibi kelimeler emir bildirir. Bunları mastar yapmak için de iki yol vardır:

 1. Fiilin başına to getirmek. Be fiildir, to be mastardır. Be “ol” demektir, “to be” “olmak.
 2. Fiile –ing ekleyerek. Be- being, go, going gibi. İkisi arasında bir fark yoktur. Sadece kullanım alanları farklılık gösterebilir.

BE: “ol” demektir. Ama bu oluş bir durum şeklindedir. Fiil denince aklımıza bir hareket bir olay gelir; koş, git, oyna, vur gibi. “Be” fiili ise bu fiillere benzemez. “Be”, bir durumu ifade eder. Yani bir hareket ifade etmez.
Evet, bir örnek lazım buraya ama örnekten hemen önce bir parantez açalım.
(Bu fiil yalın halinde kullanıldığı gibi bazı zamanlarda farklı halleri de kullanılır. Geniş zamanda bu fiilin karşılığı am, is, are fiilleridir.)
Evet, ne diyorduk; “be” fiili bir hareket değil bir durum bildirir.

I am a teacher=ben bir öğretmenim (yani öğretmen olma durumunda bulunuyorum)
Fatih is very strong=Fatih çok güçlü (yani güçlü olma fiilini icra ediyor. Nasıl mı? Güçlü olma halinde bulunarak)

Türkçe konuşan insanlar olarak bizim bu fiili anlamamız biraz zaman alır çünkü biz kendi dilimizde bu tür durumları isim cümleleriyle anlatırız. Ben öğretmenimder geçeriz. Bu cümleye illa ki bir fiil sokmaya çalışmayız ve buna fiili olmayan cümledir, isim cümlesidir deriz. İngiliz dilinde ise her cümlenin mutlaka bir fiili vardır. Bizim “fiili yok” dediğimiz, “isim cümlesidir” dediğimiz cümleleriyse befiiliyle kurarlar. Çünkü İngiliz mantığına göre bir durumun var olması da bir fiildir.
Bu fiili daha iyi anlamak için get fiiline bakalım. Get fiilinin Türkçe karşılığı “ol”dur. Aynı be gibi. Ama bu farklı bir olmaktır, dönüşüm şeklinde, hareket içeren bir olmaktır.

Young people get old=genç insanlar yaşlanırlar (yaşlıya dönüşürler) but now they are young (=ama şu an gençler, yani genç olma durumundalar; gence dönüşmüyorlar, genç olma durumunu icra ediyorlar)
It gets very cold here in the winter= Kışın buralar çok soğuk olur (soğuklaşır), but in Greenland it is always cold (=ama Grönland’da her zaman soğuktur, yani sıcaktan soğuğa dönmez, soğuk olma fiilini icra eder)
Bu örneklerde de gördüğümüz gibi “get” bizim anladığımız manada bir fiildir. Bir iş bildirir. Son cümleyi be kullanarak kursak acaba ne olur? It is very cold here in the winter= Kışın buralar çok soğuktur. Gördüğümüz gibi burada sıcaktan soğuğa dönüşüm değil soğuk olma durumu anlatılıyor. Diğer örnek; My father is old. =babam yaşlıdır. Bu cümlede de bir dönüşüm değil bir durum bildiriliyor. Buna benzeyen örnekte (young people get old) ise gençken yaşlıya dönüşme söz konusuydu.
Eğer kafanız karıştıysa üzülmeyin. Bu gayet normal bir durum. Şu an için sadece şunu bilmeniz yeterli olacaktır:

 1. İngilizce’de isim cümlesi yoktur, yani her cümlenin mutlaka bir fiili vardır.
 2. “Be”, bizdeki isim cümlesi kavramının İngilizcede karşılığı olan cümlelerin fiilidir.
 3. Kısacası, “BE” bir fiildir. Hem de başlı başına bir fiil. Binlerce fiilden sadece be tanesi*.
  *”be” fiilinin birçok zamanda yardımcı fiil olarak kullanıldığını da unutmamak lazım.
  She is listening to us.
  We have been studying.
  They were coming home.

SON BİR NOT: “Temel Dilbilgisi” bölümünde verdiğimiz bu konuyu anlamakta zorlanıyorsanız bilin ki siz ilk değilsiniz. Aslında hemen hemen tüm konular gibi bu da zamanla aklınıza neredeyse otomatikman yerleşecek bir konudur. Tabi bunun için mümkün olan en üst düzeyde yoğunluğu ve devamlılığı sağlamak lazım.

İlgili Konular:

Fiiller
Düzensiz Fiiller
Geniş Zaman