observe

Okuma parçalarında anlamını görmek istediğiniz İngilizce kelimelere tıklayın / dokunun. Ayrıntılı bilgi

Paylaş

1- gözlemlemek
The famous scientist lived in the jungle for years to observe the behaviour of gorillas = Ünlü bilim adamı gorillerin davranışlarını gözlemlemek için yıllarca ormanda yaşadı.
2- söylemek, belirtmek, yorum yapmak
The headmaster observed that the students were lazier this year = Müdür, öğrencilerin bu yıl daha tembel olduklarını belirtti.

« Sözlük Ana Sayfa