Ders 15 – Seviye 1 – Günde 1 saat İngilizce

24 Haziran 2020 ile hasan

Bu dersimizin içeriği:


İngilizce Geçmiş Zaman (past simple tense)


İngilizce Fiillerin halleri

İngilizce’de fiillerin 3 hali vardır. 1., 2. ve 3. hali.

Fiilin 1. hali yalın halidir. Tek başına bir emir ifade eder. Aynı Türkçe’deki gibi.
go = gel
listen = dinle

Fiilin ikinci hali geçmiş zamanda kullanılır. Fiilin yalın haline “-ed” eklenerek yapılır.
listenlistened
I listened to the teacher carefully. = Öğretmeni dikkatle dinledim.
Şekil olarak bu kurala uymayan fiiller vardır ve onları ayrıca öğrenmek gerekir. (bkz. düzensiz fiiller ⇓)

Fiilin 3. hali çoğu durumda 2. haliyle aynıdır, yani fiile “-ed” eklenerek yapılır ve 2 yerde kullanılır:

  1. perfect denilen zamanlarda
  2. edilgen cümlelerde
    • İstanbul is visited by millions of tourists. = İstanbul milyonlarca turist tarafından ziyaret edilir.

Düzensiz Fiiller (irregular verbs)


Elephants