for / since

Perfect Tense dediğimiz zamanlarda bir zaman edatı olarak bu iki kelimenin de dilimizdeki karşılığı “beri”dir. Ancak “since”, işin başlangıç tarihini esas alır.
Örnek: since 1987 = 1987 ‘den beri.
for” ise geçen süreyi ifade ederken kullanılır.
Örnek: for 30 years = 30 yıldır.

Daha fazla örnek:
I have been a teacher since 2002 = 2002 yılından beri öğretmenim.
I have been a teacher for 17 years = 17 yıldır öğretmenim.
They have lived in Ankara since 1990s = 90lardan beri Ankara’da oturuyorlar.
They have lived in Ankara for about 20 years = Yaklaşık 20 yıldır Ankara’da oturuyorlar.

for-since testi ⇒