Will Soru Cümlesi Testi

Results

Verilen kelimelerden gelecek (will) zaman soru cümleleri

#1. you / help / me

#2. teacher / be / angry

#3. they / find / child / soon

#4. you / marry / me ? "Benimle evlenir misin?"

#5. I/ be/ old/ in 2050

#6. where / you / go

#7. who / clean / house ? özne sorusu- Who + Fiil + Nesne?

#8. what / you / talk /me /about ? "Benimle ne hakkında konuşacaksın?"

#9. how old / you /be / in 2023

#10. you / be / teacher / in 2035

bitir