Used to Testi -1

Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Cevapların kısa mı uzun mu olacağı her soruda belirtilmiştir.
1. Did you use to watch animation movies when you were a child? (KISA CEVAP)
2. Did you use to bite your nails when you were younger? (KISA CEVAP)
3. Did you use to be a hardworking student when you were at secondary school? (UZUN CEVAP - "when" ve sonrasını yazmayın)
4. Did your mother use to tell you bedtime stories when you were five years old? (UZUN CEVAP - "when" ve sonrasını yazmayın) MOTHER yerine SHE kullanın.
5. What did you use to do in your free time last year?
Parantez içindeki kelimelerle cümle kurun ⇒ (I / read)