Teenwise Workbook Theme 4B

1-2-3-4

I.

Boşluklara gelmesi gereken meslekleri (sarı kutuların içinde) sırasıyla yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.

II.

Her resim için uygun olan kelimeyi seçiniz.
Cevap olarak ilgili kelimeyi temsil eden harfi /şıkkı yazacaksınız.

6.
blank
7. blank
blank
8. blankblank
9. blank blank
10. blank blank
11. blank blank
12. blank blank
13. blank blank
14. blank
blank
15. blank blank
16. blank blank

III.

Paragraftaki boşlukları aşağıdaki kelimelerin uygun halleriyle doldurunuz.
Bilgi: Geniş zamanda öznesi 3. tekil şahıs olan cümlelerde fiile "s" eki getirilmesi gerekir.
blank
blank

17. Boşluk 1:
18. Boşluk 2:
19. Boşluk 3:
20. Boşluk 4:
21. Boşluk 5:
22. Boşluk 6:
23. Boşluk 7:

IV.

Boşluklara gelmesi gereken kelimeleri (sarı kutuların içinde) sırasıyla yazınız.
blank

24.
25.
26.
27.
28.

5-6

Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız.
blank

1. What is the paragraph about?
2. Ed Stafford is a ____________________.
3. He takes only ____________________ with him.
4. He wants to show everyone that we ____________________.
5. His team ____________________.
6. We can't ____________________.

7-8-9-10-11

VII.

Cümlelerdeki boşlukları can ya da can't kullanarak doldurunuz. Bunu yaparken tabloyu göz önünde bulundurunuz.
blank

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VIII.

Verilen kelimeleri kullanarak can ile sorular ve cevaplar yazınız.
Herhangi bir noktalama işareti kullanmayınız.
Cevaplar bir üstteki soruyla bağlantılıdır ve kısa olmalıdır.

13. Ivanka / cycle /?
14. Yes,
15. Judy and Erica / play with dolphins /?
16. No,
17. you / sleep in a tent / ?
18. Yes,
19. Joseph / make a campfire /?
20. No,
21. Eva / travel alone /?
22. Yes,
23. you  / go rock climbing /?
24. No,

IX.

Write the adverbs.

Sıfatların zarf hallerini yazınız.

25. easy ⇒
26. hard ⇒
27. bad ⇒
28. good ⇒
29. fast ⇒
30. slow ⇒
31. careful ⇒
32. beautiful ⇒
33. quick ⇒

X.

Boşluklara gelmesi gereken kelimeleri bulunuz.

34. It is an ___________________ route for a cyclist.
35. He worked ___________________ to be a good mountaineer.
36. The insects move ___________________ when it is dark in the deserts.
37. The lake near the valley is very ___________________.
38. Annie cycles ___________________ on sandy roads.
39. Zoo keepers look after animals ___________________.

XI.

Write meaningful sentences. Use can and an adverb as in the example.

Verilen kelimelerle can ve bir zarf kullanarak anlamlı cümleler yazınız. Herhangi bir noktalama işareti kullanmayınız!

Örnek: divers / swim and dive / good ⇒ Divers can swim and dive well.

40. campers / get up / early
41. Park rangers / carry the animals / careful
42. Fire fighters / put out the fire / easy
43. Wildlife photographers / wait / quiet
44. Police officers / drive / fast