Şimdiki Zaman – Geniş Zaman Testi 1

Yazmak istemezseniz ya da telefondan giriyorsanız cevapları sesli olarak da verebilirsiniz. Bunun için sağ alt köşedeki mikrofon simgesine basınız ve sonra cevap yazılacak boşluğa tıklayınız/dokununuz. Cevabınızı söyleyiniz.

Make sentences in present continuous tense OR present simple tense using the words in brackets. / Parantez içindeki kelimeleri kullanarak şimdiki zaman ya da geniş zaman cümleleri yapınız.
1.

He can buy this car because (have / he / money / a lot of)

2.

Normally we speak Turkish but now (speak / English / we)

3.

– (you / a pencil / have/?)


      -Yes, I do.

4.

(go shopping / George/ every Sunday)

5.

(they / what / do / now/?)

6.

(get / he / at / school / to  / 7:30)

7.

(you / why / angry / be/?)

8.

(breakfast / she / have / every morning)

9.

Hamit is wet because (not have / he / umbrella / an)

10.

That man is wearing a black jacket and (wear / a / pink / coat / wife / his)