Şimdiki Zaman -Geniş Zaman Testi 3

Yazmak istemezseniz ya da telefondan giriyorsanız cevapları sesli olarak da verebilirsiniz. Bunun için sağ alt köşedeki mikrofon simgesine basınız ve sonra cevap yazılacak boşluğa tıklayınız/dokununuz. Cevabınızı söyleyiniz.

Make sentences with the words in brackets using Present simple or Present continuous Tense / Parantez içindeki kelimeleri kullanarak şimdiki zaman ya da geçmiş zamanda cümleler yazınız.

1.

(read / I / a good book / these days)

2.

(football / they / play / on Saturdays)

3.

The baby is crying because (want / she / milk)

4.

(not understand / I / you) because I don’t speak French.

5.

( go / he / to school) at the moment.

6.

Listen! (talk / I / to you)