Şimdiki Zaman -Geniş Zaman Testi 2

Yazmak istemezseniz ya da telefondan giriyorsanız cevapları sesli olarak da verebilirsiniz. Bunun için sağ alt köşedeki mikrofon simgesine basınız ve sonra cevap yazılacak boşluğa tıklayınız/dokununuz. Cevabınızı söyleyiniz.

Make sentences in present continuous tense OR present simple tense using the words in brackets. / Parantez içindeki kelimeleri kullanarak şimdiki zaman ya da geniş zaman cümleleri yapınız.
1.

Kazım likes coffee but now (he/ tea / drink)

2.

Mehmet usually plays football but today (play / he / tennis)

3.

I am speaking English at the moment but normally  (I / Turkish / speak)

4.

Listen! (I / you / talk / to)

5.

Ali: (she / coffee / like / or / tea/?)


Veli: I think she likes tea.

6.

This computer usually works but sometimes (it / not work )