Geniş Zaman Cümle Testi 3

İngilizce geniş zaman (present simple tense) kullanma becerinizi ölçen bir test

Make present simple sentences using the words in brackets. Decide whether they should be negative-affirmative sentences or questions. / Parantez içindeki kelimelerden geniş zaman cümleleri yapınız. Cümlelerin olumlu-olumsuz ya da soru mu olması gerektiğini tespit ediniz.
1.

Mehmet is from Pazarcık but (live- he- Pazarcık- in)

2.

(Hamit- the movie- like- new) because it is boring.

3.

(What time- go to bed- you)

4.

(read- Cemil- three books- a week)

5.

(go- how- to school- Cemil)