Relative Clauses Test 1 Çeviri

Aşağıdaki ifadeleri İngilizce'ye çeviriniz
1. konuştuğum diller
2. sevdiğim arkadaşlar (like kullanın)
3. sürdüğüm araba (geniş zamanda düşünün)
4. Ali'nin sürdüğü araba (geniş zamanda düşünün)
5. sevdiğim kadın (love)