Karşılaştırma Sıfatları Testi 2

İngilizce karşılaştırma sıfatlarıyla (comparative adjectives) ilgili bir test

Aşağıdaki sıfatların uygun hallerini kullanarak boşlukları doldurunuz. / Fill in the gaps using the comparative or superlative forms of the adjectives below.

beautiful      expensive      interesting      good       fast  little        slow       far        near        tall

1. Cemile is than Georgiana.
2. Veli is than Ali.
3. blankMercedes is than Şahin
4. blankWeddings are than funerals.
5. blankAdıyaman is from Pazarcık than Kahramanmaraş
6. blankKahramanmaraş is to Pazarcık than Adıyaman.
7. blankMercedes is than Şahin.
8. blankThere are people in Bayburt than in Yozgat.
9. blankHealth is than wealth.
10. blankŞahin is than Mercedes.