Edilgen Testi 3

İngilizce edilgen cümle yapısıyla ilgili bir başka test

Turn the following sentences into passive / Aşağıdaki cümleleri edilgen yapın.

1.

Somebody broke the window.

2.

Police want the thief

3.

Bell invented telephone

4.

Columbus discovered America.

5.

Fatih conquered İstanbul in 1453.