Karşılaştırma Sıfatları / Comparative Adjectives

Sıfatların “daha” ya da “en” anlamı kazanmak için aldıkları yeni biçimler vardır. Bu biçim genelde sıfatın uzunluğu ile ilgilidir. Mesela “big” sıfatı minicik bir sıfat olduğu için buna daha anlamı katmak için sonuna “-er” eki getirip “bigger (daha büyük)”; “en” anlamı katmak için de “-est” eki getirip “biggest (en büyük)” yaparız.

Küçük sıfatların comparative/superlative hallerine daha fazla örnek:
small smaller smalest
fine finer finest
fast faster fastest
hard harder hardest

Daha uzun sıfatlarda ise “daha” anlamı katmak için sıfatın başına “more” kelimesini; “en” anlamı katmak içinse “most” kelimesini getiririz:
beautiful (güzel) more beautiful (daha güzel) most beautiful (en güzel)

Büyük sıfatların comparative/superlative hallerine daha fazla örnek:
expensive more expensive most expensive
intelligent more intelligent most intelligent
generous more generous most generous
interesting more interesting most interesting

Her zaman olduğu gibi yine kurala uymayan bazı kelimeler de vardır. Kuralsız/düzensiz sıfatların en bilinenleri şunlardır:
good better best
bad worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least

Boşluk doldurma testi 1 ⇒
Boşluk doldurma testi 2 ⇒