Karşılaştırma Sıfatları / Comparative Adjectives Test

Compare the two cars using the adjectives below / Aşağıdaki sıfatları kullanarak iki aracı karşılaştırın.
1.

(big)

2.

(expensive)

3.

(light)

4.

(fast)

5.

(cheap)

6.

(old)