Relative Clauses 3 (This is where I live)

This is where I live = Burası yaşadığım yer.
This is where I come from = Burası geldiğim yer. (buradan geldim)

This is the room where Haşim sleeps = Burası Haşim’in uyuduğu oda..
This is the room where Haşim spends most of his time = Bu oda Haşim’in zamanının çoğunu geçirdiği oda.
Burası Napoleon’un doğduğu ada.

the room where the count and Márya Dmítrievna had been playing cards = Kont ve Márya Dmítrievna’nın kağıt oynadığı oda

Pierre glanced into the room, where the prince and the princess were sitting close together talking = Pierre prens ve prensesin oturup konuştuğu odaya baktı

SON NOT: Yerlerden bahsederken where kullanmak zorunda değiliz. Yerleri diğer isimler gibi relative pronoun (that, which) kullanarak tabi ki niteleyebiliriz.
The city that I like = Sevdiğim şehir
the place which makes me happy = beni mutlu eden yer
Aradaki fark nedir derseniz; söz konusu yerle ilgili bir yönelim varsa (oraya, oradan) o yönelimi de kapsayacak olan where kelimesini kullanırız. Ama söz konusu yer üç satır üstteki örneklerde olduğu gibi bir özne-nesne durumunda kullanılıyorsa which-that kullanırız.

1. Bölüm: People I know ⇒ 
2. Bölüm: People who know me ⇒

Relative where test 1 ⇒ (İngilizce-Türkçe)
Relative where test 2 ⇒ (Türkçe-İngilizce)
Daha fazlasını kendiniz yapabileceğiniz bir test ⇒