Relative Clauses 2 (people who know me=beni tanıyan insanlar)

Yine başlıktaki örnekle başlayalım:
People who know me
Burada birtakım insanlardan bahsediyor.
people
Hangi insanlar bunlar? Bunların bir ortak özelliği var; o da beni tanımaları. Yeni beni tanıyan insanlar.
people who know me

Şimdi şu iki ifade arasındaki farkı görelim:
people I know ≠ people who know me
Her iki ifadede de nitelenen yani tanımlanan kelime “people”.
İlk ifadede (people I know) hangi insanlardan bahsediliyor? Benim tanıdığım insanlardan. İkinci ifadede (people who know me) ise beni tanıyan insanlardan bahsediliyor.
Bir önceki dersimizin konusu olan people I know ifadesinde nitelenen kelime olan “people” tanıma (know) işinden etkilenenlerdi. People who know me ifadesindeki “people” ise tanıma işini bizzat yapanlardır.

Bunu daha iyi anlamak için şu resimli örneklere bakalım:

Soldaki örnekte “köpeğin dövdüğü kedi”yi, sağdaki örnekte ise “köpeği döven kedi”yi görüyoruz.

Bu resimlerde ise şapkalı adamı tanımlıyoruz. Soldaki resme göre bu, “Ali’nin gördüğü adam” iken sağdaki resme göre “Ali’yi gören adam”dır.

Buna göre mesela “çalışan adam” ne demektir?
Öncelikle bir “adam”dan bahsediliyor, onu yerine koyalım;
the man
Nasıl bir adam bu? Niteleyeceğiz, tanımlayacağız şimdi kendisini. Hangi adam, “çalışan adam”
the man who is working

Bir başka örnek:
uyuyan öğrenci
Evet, önce “öğrenci”yi koyalım yerine (çünkü onu tanımlıyor/niteliyoruz)
the student
Hangisi? Uyuyan
the student who is sleeping.

İşi biraz büyütelim:
Dün işyerine eve gelen adam
the man
Hangisi? İşyerine gelen
the man who came to the office yesterday

Bisikletimi çalan çocuk
the boy
Hangisi?
the boy who stole my bike

Daha da büyütelim:
Polis bisikletimi çalan çocuğu yakaladı.
Bu bir cümledir. “Bisikletimi çalan çocuk” ifadesi ise bu cümlede bir öğe.
Kim yakaladı?
The police
Ne yaptı?
have caught (yakaladı)
Kimi?
the boy who stole my bike
Yani;
The police have caught the boy who stole my bike.

Dün işyerine gelen adam Osman’ın babasıydı.
The man who came to the office yesterday was Osman’s father.

Önceki konuda (people I know) who, that, which ifadelerini -ki bunlara relative pronouns denir- kullanmayabilirdik. Yani people who I know ifadesinden who kelimesini çıkarabilirdik. Bu konuda ise böyle bir ihtimal yok. Yani people who know me ifadesindeki who orada kalıcıdır, çıkarılamaz

SON NOT:
the man who is sleeping (uyuyan adam) yerine the sleeping man diyebilir miyiz? Evet. Bu çok daha kolaydır. Ama bunların konunun iyi anlaşılması için üretilmiş basit örnekler olduğunu unutmayalım.

1. Bölüm: People I know ⇒
3. Bölüm: the house where I live ⇒

Relative Clauses Test 5 (çeviri)
Relative Clauses Test 6 (Resimli)