Test – going to karışık

Sonuç:

-

Tebrikler!

Konuya bakabilirsiniz.

Share your score!
Tweet your score!

Verilen kelimelerle gelecek (going to) zamanda olumlu cümleler

#1 Ali / go / Uşak / next Tuesday

#2 Cemil and Ayşe / get married / June 20

#3 she / be / teacher / next month

#4 I / start / work / next week

#5 we / have / party / tonight

#6 teacher / ask / you / some questions

Aşağıdaki kelimelerle gelecek (going to) zamanda olumsuz cümleler.

#7 I / see / dentist / tomorrow

#8 Cemile / meet / Abdi / tonight

#9 Mother / cook / because she is very angry.

Parantez içindeki kelimeleri kullanarak cümlenin geri kalanıyla uyumlu cümleler kurun. Cümlelerin olumlu ya da olumsuz olması gerektiğini siz bulacaksınız.

#10 (Cemile / marry / Abdi) _____________ because she doesn’t love him.

#11 Kazım is going to propose to Cemile but _________________ (she / refuse / him)

#12 Father is very angry. ________________________ (he/beat/you)

#13 The wolves are running towards the sheep. ________________(they/eat/them)

#14 (I/ drive /car) because you don’t have driving licence.?driving licence = ehliyet

#15 (I / watch / TV) _________________. I am going to bed now.

Verilen kelimelerden going to soru cümleleri

#16 Ahmet / come / party

#17 children / play / football

#18 who / cook / today?özne sorusu: who is going to + fiil + nesne (varsa)

#19 what / you / do / weekend

#20 what /we / eat /for dinner

Bitir

TEST